Lounais-Suomen ammattiopisto

Rakennuksen runkovaiheen työt!

Ammattitaitovaatimukset:

- Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla

- Tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä runkorakentamiseen liittyviä mittauksia käyttäen perusmittavälineitä, esim. mittanauhaa, vesivaakaa, vaaituskonetta, tasolaseria ja putkilaseria

- Tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan

- Vastaanottaa, siirtää ja työstää runkotöissä käytettäviä materiaaleja, joita ovat betoni, tiili, puu, teräs tms. yleisesti käytettävä ja rakennusmääräykset täyttävä materiaali

- Asentaa puuikkunoita ja -ovia

- Suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua

- Tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä

- Lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja

- Ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan

- Ottaa huomioon rakenteen toiminnan pääperiaatteet ja kosteuden sekä ilmaston että vuodenajan vaikutuksen materiaalin toimintaan

- Ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja toimijat

- Ottaa huomioon työssään LVIS-järjestelmät

- Käyttää runkotöiden vaatimia tavallisia työkaluja

- Käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä

- Asentaa harjakattokaiteet

- Käyttää henkilönostimia

- Käyttää nosturin ohjausmerkkejä

- Pystyttää kaksi metriä korkean telineenSkip Navigation

Navigation