Kurssin kuvaus

Opintojaksolla käsitellään työelämän viestintää eri aihealueittain. Kurssiin sisältyy neljä aiheryhmää, jotka ovat liikekirjeenvaihto, yhteystoimintaviestit, tiedottaminen ja markkinointiviestintä. Lisäksi käsitellään sähköistä viestintää. Kiinnitetään huomiota oikeakielisyyteen, vastaanottajakeskeisyyteen sekä tilanteeseen sopivaan tyyliin ja ulkoasuun. Asiakirjastandardista saa poiketa viestin tarkoituksen mukaan, päämääränä on viestin perillemeno ja vaikutus. Aihealueista on teoriatietoa verkkokoulussa. Opiskelijat palauttavat aiheisiin liittyvät tehtävät opettajalle määräaikaan mennessä.


Ohita

Navigointi