Course info

Yhteiset tutkinnon osat kokonaisuuden alle sijoittuva vapaasti valittava ympäristöosaaminen kurssi.